Algemene voorwaarden, privacy & AVG

Hier vind je een overzicht van verschillende aspecten die van belang zijn in onze relatie als therapeut en cliënt. Neem deze even goed door voordat de energetische therapie plaatsvindt.
 
Bereikbaarheid en werktijden
Je vindt Praktijk Enervita op het Karveel 37 in Veenendaal. Voor het maken van een afspraak kun je mij telefonisch bereiken op 06-23777117 of via e-mail [email protected]. In de meeste gevallen reageer ik binnen 24 uur.

Werkwijze
Op deze website kan je lezen over de verschillende behandelmethoden die ik aanbied en mijn werkwijze.
Uitgebreide informatie over Malvatherapie vind je op de website www.bvmt.nl, Touch of Matrix op de website www.touchofmatrix.nl

Betaling
De betaling zal worden voldaan na afloop van de behandeling per pin of contant; hiervoor zal na elke behandeling een factuur gemaild worden.

Afzegging en verhindering
Afzeggen van een afspraak kan zonder kosten tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Afzeggen kan telefonisch (evt. voicemail inspreken), via app, sms of e-mail. Bij te laat afzeggen breng ik je het volledige tarief in rekening. Dit bedrag wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Registratie
Ik ben lid van de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT: www.bvmt.nl), Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG: www.vbag.nl), gecertificeerd therapeut Bij Touch of Matrix en Registertherapeut BCZ bij Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ: www.rbcz.nu).  KvK: 77993233

Vergoeding zorgverzekeraars
Als je aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed door bijna alle zorgverzekeraars. Raadpleeg altijd de voorwaarden van je eigen zorgverzekeringspolis voor de exacte vergoedingsregeling.
 
Privacy en beroepsgeheim
Alle informatie die je mij als cliënt verstrekt wordt behandeld zoals bepaald in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO, geheimhoudingsplicht) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat alles wat wij bespreken als vertrouwelijk beroepsgeheim wordt behandeld, tenzij wettelijk anders voorgeschreven of met jouw toestemming. Wel kan ik echter onze sessies anoniem en met behoud van privacy bespreken met professionele collega’s. Vanuit de AVG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. Jij als cliënt hebt altijd recht om je eigen dossier in te zien. Het dossier wordt in totaal 20 jaar bewaard (conform wettelijke bepalingen). Meer informatie over de AVG kun je vinden in de privacyverklaring.

Behandeling kinderen
Kinderen onder de 12 jaar behandel ik alleen in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Wel is er toestemming nodig van een ouder/verzorger.

Doorverwijzing en beëindiging van de behandelingen
Ik stel geen medische diagnoses en schrijf geen geneesmiddelen voor. Indien nodig adviseer ik je om je eerst te laten behandelen door een bevoegde arts. Op jouw verzoek of met jouw toestemming kan ik contact opnemen met jouw behandelaar voor collegiaal overleg omtrent jouw gezondheid.
Als mijn behandelingen niet toereikend zijn of ik ben niet de juiste persoon om je verder te begeleiden dan kan ik je adviseren om je door een andere hulpverlener (verder) te laten behandelen.

Beëindiging van de behandelingen kan op elk moment met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Als therapeut kan ik bij gegronde redenen de behandelingsovereenkomst eenzijdig opzeggen. Als jij als cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer nodig acht, kan je de behandelingen ook eenzijdig beëindigen.

Als je dit doet tegen het advies van mij als therapeut in, kan ik je vragen schriftelijk te verklaren dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het voortijdig beëindigen van de behandelingen.
 
Communicatie met andere hulpverleners
Mocht het in verband met jouw behandeling noodzakelijk zijn informatie uit te wisselen met jouw andere zorgverleners, dan gebeurt dat alleen op jouw verzoek en/of met schriftelijke toestemming.
 
Klachten
Ik behandel je met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ben je niet tevreden over mijn zorgverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir  (https://quasir.nl/).

Privacy & AVG

Ik doe er alles aan om jouw privacy te beschermen en te voldoen aan de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Lees meer in mijn Privacy verklaring.
Het doel van de nieuwe AVG wet is om de privacy van burgers te beschermen ook in de huidige tijd waarin de risico’s op het lekken van persoonlijke gegevens veel groter is geworden sinds de komst van het internet. De wet is er dus voor om te voorkomen dat er (commercieel) misbruik gemaakt wordt van persoonsgegevens, waaronder naam, e-mailadres, huisadres en bankgegevens.